al contingut a la navegació Informació de contacte

Habitatge d'ús turístic

Documentació a presentar: - Instància de Comunicació prèvia d'inici d'activitat d'ús Turístic/ - DNI del propietari/a/ - Còpia simple de l'escriptura de la propietat/ - Cèdula d'habitabilitat vigent - No haver-hi ningú empadronat a l'habitatge - Permís de la comunitat de veïns, si l'habitatge forma part d'una comunitat de veïns. Per cada alta efectuada caldrà abonar 25 EUROS

Document Actions