al contingut a la navegació Informació de contacte

Bellver iniciarà la recollida de propostes dels primers pressupostos participatius al municipi

Del 10 al 31 d'octubre de 2022

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya inicia un projecte innovador en l’àmbit de la participació ciutadana: un pressupost participatiu amb el qual els ciutadans i ciutadanes podran proposar, debatre i decidir el destí d'una part de la partida d'inversions del pressupost municipal. L'Ajuntament es compromet a reservar del pressupost 2022 una part de despeses inversions reals Capítol VI de 50.000,00 €, per a aquesta finalitat.

El pressupost municipal és una de les eines més importants que té l'Ajuntament per donar resposta a les necessitats del municipi i de la seva ciutadania. La partida d'inversions permet desenvolupar actuacions de ciutat que poden incidir sobre l'espai públic, l'urbanisme, equipaments o la mobilitat.

Aquesta iniciativa representa un pas endavant en la tasca desenvolupada per l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya en la línia del govern obert, la transparència, la participació i la col·laboració entre consistori i ciutadania. Per això, es veu necessari obrir les decisions municipals al conjunt del veïnat de Bellver de Cerdanya.

L'objectiu principal dels Pressupostos participatius és implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d'una part deis recursos públics mitjan ant un sistema reglat de participació, així com fomentar la participació directa mitjançant un procés inclusiu que arribi a tota la ciutadania i planificar la despesa municipal el màxim d'ajustada a les prioritats ciutadanes.

 Pressupostos participatius 2022.jpg

Document Actions