al contingut a la navegació Informació de contacte

El Consorci Servei recaptació Cerdanya-Ripollès gestionarà els tributs de Bellver

Serà responsable de la gestió, liquidació i recaptació dels tributs locals i altres ingressos.

Des del dia 1 de gener de 2024, el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès ha passat a ser l'organisme responsable de la gestió, liquidació i recaptació deis tributs locals i altres ingressos de dret públic de Bellver de Cerdanya. És per aquest motiu que, a partir d'ara, podreu fer les gestions que necessiteu a través dels canals següents:

Atenció presencial:

OFICINA DE BELLVER DE CERDANYA

Plaça Major, 12

Telèfon: 972 70 0146 i 972 70 09 00

Horari: Dijous, de 10 a 13 h

Atenció en línia:

OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA (OVT) :joovt.cerdanyaripolles.cat

Aquesta és l'opció preferent per fer els tràmits en línia. El servei s'activarà en els propers dies. També s'ofereix la possibilitat de dirigir-se al Consorci a través de la bústia de correu electrònic recaptacio@cerdanyaripolles.cat, en la qual únicament es podran adreçar consultes. L'enviament d'un correu electrònic no eximirà el contribuent d'efectuar els tràmits i gestions pels mitjans corresponents.

Per altra banda, i amb l'objectiu de continuar oferint un bon servei, es recomana validar les dades personals que consten a la seva base de dades. Especialment en el cas que s'hagi modificat alguna dada que impacti directament tant en la gestió tributaria com en la recaptació deis tributs locals i altres ingressos de dret públic. Per aquest motiu es demana la col·laboració per confirmar-les o actualitzar-les, si s'escau.

A més, es recomana estar subscrit al servei de notificacions electròniques pels avantatges que ofereix en relació a la notificació en paper.

Més infomació a www.bellver.org