al contingut a la navegació Informació de contacte

INFORMACIÓ SOBRE LA PRIMERA COBRANÇA DE L'OAGRTL

Durant el mes de febrer es va posar al cobro l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, així com aquelles taxes que els ajuntaments van decidir passar en aquesta primera cobrança. A conseqüència de l’estat d’alerta decretat, es va allargar el termini de pagament d’aquests tributs, el qual va finalitzar el dia 25 de maig de 2020.
Atès que durant el termini de la cobrança en voluntària l'OAGRTL ha tingut suspès el servei d'atenció al públic presencial i telefònic degut al confinament, es facilitarà el pagament durant uns dies, especialment als contribuents persona física que no tenen l’obligació de relacionar-se amb l’administració de forma telemàtica. 
Es podran emetre aquests nous documents sense recàrrec fins el dia 1 de juliol de 2020, data en que finalitza el període d’interposició de recurs contra els padrons aprovats.
Important

Per obtenir aquest nou document de pagament, el ciutadà podrà obtenir-lo demanant-ho directament a l’OAGRTL facilitant nom i CIF del titular del rebut a través de l’adreça de correu electrònic: oagrtl@diputaciolleida.cat.

També es pot dirigir per correu electrònic a la vostra oficina de referència:

Oficina de La Seu d'Urgell
E-mail recseu@diputaciolleida.cat


Document Actions