al contingut a la navegació Informació de contacte

Remodelació de la plaça Major de Bor

El projecte contempla la renovació íntegra de la plaça Major i de la xarxa viària que la travessa, així com la millora de la seva connexió amb la plaça Pere Pons.

L'objectiu principal del projecte és recuperar l'ús de la plaça Major com espai de trobada del veïnat i donar protagonisme a les persones respecte als vehicles. Es recuperarà també la plaça com a zona verda, que convidi a observar l'entorn paisatgístic que envolta Bor i a gaudir de la flora i fauna autòctona. Es planteja com un espai que convidi al joc lliure de la mainada, protegida del trànsit rodat i envoltat d'espais per seure i de vegetació diversa, amb un gran arbre al seu centre.

Un dels altres objectius del projecte és connectar la plaça major i la plaça Pere Pons, per fomentar la connexió deis usos i activitats que s'hi produeixin i fer que els habitants es facin seus els dos espais per igual. En tot l’àmbit d'actuació, es disposen diferents elements urbans (arbres, fanals, pilones...) per delimitar les zones destinades a vianants i a cotxes i evitar l'estacionament de vehicles.

El pressupost de l’obra de remodelació de la Plaça Major de Bor és 308.821,09 € i està finançada entre l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya i el Pla de dinamització local de la Diputació de Lleida, anualitat 2019. Les obres està previst que finalitzin d’aquí a quatre mesos.

Plànol plaça Major de Bor i plaça Pere Pons w.jpg

Document Actions