al contingut a la navegació Informació de contacte

Campanya de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua potable del municipi

Per tal de millorar el rendiment de la xarxa d’abastament d’aigua

DIJOUS 18 ABRIL 2024

 L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya portarà a terme una campanya de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua potable del municipi, amb l'objectiu de millorar el rendiment de la xarxa d’abastament d’aigua.
Els treballs de camp serviran per a la detecció de fuites en 60 km de canalització de la xarxa de distribució d’aigua potable a tots els nuclis del terme municipal (la qual cosa suposa la pràctica totalitat de la xarxa).
Aquests treballs inclouen el rastreig de la xarxa d’aigua per part de tècnics especialistes en buscar fuites amb control d’elements de xarxa (comptadors, escomeses, inspecció d’arquetes registrables, etc.), i ús d’equips complets de detecció (prelocalitzadors, correladors i geòfon), en horari diürn i nocturn.