al contingut a la navegació Informació de contacte

Remodelació de la plaça Major de Bor

El projecte contempla la renovació íntegra de la plaça Major i de la xarxa viària que la travessa, així com la millora de la seva connexió amb la plaça Pere Pons.

DIVENDRES 17 DESEMBRE 2021

L'objectiu principal del projecte és recuperar l'ús de la plaça Major com espai de trobada del veïnat i donar protagonisme a les persones respecte als vehicles. Es recuperarà també la plaça com a zona verda, que convidi a observar l'entorn paisatgístic que envolta Bor i a gaudir de la flora i fauna autòctona. Es planteja com un espai que convidi al joc lliure de la mainada, protegida del trànsit rodat i envoltat d'espais per seure i de vegetació diversa, amb un gran arbre al seu centre.

 

Un dels altres objectius del projecte és connectar la plaça major i la plaça Pere Pons, per fomentar la connexió deis usos i activitats que s'hi produeixin i fer que els habitants es facin seus els dos espais per igual. En tot l’àmbit d'actuació, es disposen diferents elements urbans (arbres, fanals, pilones...) per delimitar les zones destinades a vianants i a cotxes i evitar l'estacionament de vehicles. El projecte manté el traçat del  carrer de  la Fou i el camí de  Pedra, que  amb  el seu traçat corb ajuda a reduir la velocitats dels cotxes al seu pas per la plaça. 

El pressupost de l’obra de remodelació de la Plaça Major de Bor és 308.821,09 € i està finançada entre l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya i el Pla de dinamització local de la Diputació de Lleida, anualitat 2019. Les obres està previst que finalitzin d’aquí a quatre mesos.

Document Actions