al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Bellver de Cerdanya

Població  Gener 2021 2.188
Superfície (km2) 98.15
Altitud (m) 1.061
Longitud (º) 1,777297
Latitud (º) 42,371883

Bellver de Cerdanya

Codi
250518
Comarca
Cerdanya
Població
2.176
Superfície
98,15
Densitat
22,2
Altitud
1.061

Superfície (km²)

Municipi
98,15
Comarca
546,69
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
22,2
Comarca
35,6
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
1.129
Comarca
9.983
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
1.047
Comarca
9.460
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
2.176
Comarca
19.443
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
300
Comarca
2.562
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
1.414
Comarca
13.371
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
376
Comarca
2.980
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
86
Comarca
530
Catalunya
256.427

Població

Municipi
2.176
Comarca
19.443
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
163
Comarca
1.304
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
745
Comarca
7.005
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
188
Comarca
1.479
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
33
Comarca
195
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
1.129
Comarca
9.983
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
137
Comarca
1.258
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
669
Comarca
6.366
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
188
Comarca
1.501
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
53
Comarca
335
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
1.047
Comarca
9.460
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.739
Comarca
13.273
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
207
Comarca
2.234
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
230
Comarca
3.936
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
2.176
Comarca
19.443
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.015
Comarca
16.727
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
161
Comarca
2.716
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
2.176
Comarca
19.443
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.044
Comarca
8.618
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
85
Comarca
1.365
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
1.129
Comarca
9.983
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
971
Comarca
8.109
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
76
Comarca
1.351
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
1.047
Comarca
9.460
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
49
Comarca
557
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
56
Comarca
583
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
105
Comarca
1.140
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
285
Comarca
2.505
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
45,6
Comarca
63,9
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
3
Comarca
52
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
10
Comarca
72
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
13
Comarca
124
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
6
Comarca
90
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
13
Comarca
88
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
19
Comarca
178
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
7
Comarca
52
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
52
Comarca
321
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-6
Comarca
-11
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
46
Comarca
310
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
22
Comarca
299
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
6
Comarca
319
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
4
Comarca
56
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
18
Comarca
243
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
22
Comarca
299
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal

Municipi
-124
Comarca
481
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-6,16
Comarca
2,77
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-1,94
Comarca
-0,87
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-4,22
Comarca
3,63
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
2.087
Comarca
17.780
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.915
Comarca
14.488
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.893
Comarca
15.162
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
1.552
Comarca
11.369
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
502
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
2.159
Comarca
18.281
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
8
Comarca
61
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
4
Comarca
20
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
42
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
11
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
29
Comarca
322
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
45
Comarca
465
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
13,6
Comarca
11,5
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
26,3
Comarca
30,6
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
23,6
Comarca
26,9
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
36,5
Comarca
31
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.525
Comarca
13.200
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
71,2
Comarca
67,2
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.619
Comarca
13.567
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
61,5
Comarca
55,2
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.522
Comarca
12.955
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
70
Comarca
68,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
70,5
Comarca
66,1
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.524
Comarca
13.147
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
1.014
Comarca
8.975
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
259
Comarca
2.022
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
1.273
Comarca
10.997
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
965
Comarca
7.725
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
1.939
Comarca
15.937
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
585
Comarca
4.900
Catalunya
1.860.585

Dones

Municipi
475
Comarca
4.090
Catalunya
1.655.935

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
1.055
Comarca
8.995
Catalunya
3.516.515

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
1.135
Comarca
9.600
Catalunya
3.699.930

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
20
Catalunya
9.995

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
215
Catalunya
455.890

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
720
Catalunya
155.910

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
255
Comarca
4.925
Catalunya
2.364.940

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
370
Comarca
5.875
Catalunya
2.986.735

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
255
Catalunya
21.270

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
90
Catalunya
37.000

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
80
Comarca
595
Catalunya
69.715

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
200
Comarca
1.550
Catalunya
426.680

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
340
Comarca
2.485
Catalunya
554.665

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
270
Comarca
2.680
Catalunya
550.370

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
1.600
Catalunya
721.365

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
755
Catalunya
717.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
840
Catalunya
997.040

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
370
Comarca
5.875
Catalunya
2.986.735

Comptes de cotització

Municipi
112
Comarca
1.085
Catalunya
244.754

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
419
Comarca
3.223
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
830,82
Comarca
831,1
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
192
Comarca
1.415
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
175
Comarca
1.392
Catalunya
775.829

Total

Municipi
367
Comarca
2.807
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,3
Comarca
3,6
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
3,2
Comarca
18,2
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
7
Comarca
54,8
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
40,4
Comarca
384,2
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
6,8
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
50,9
Comarca
467,6
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
23,9
Comarca
198,3
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
27
Comarca
269,2
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
50,9
Comarca
467,6
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
1.047
Comarca
7.665
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
1.116
Comarca
11.353
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
437
Comarca
2.168
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
2.600
Comarca
21.186
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
699
Comarca
4.509
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
273
Comarca
2.287
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
869
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
1.047
Comarca
7.665
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
503
Comarca
3.534
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
262
Comarca
1.728
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
1.313
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
1.047
Comarca
7.665
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
37.428
Comarca
282.491
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
18,2
Comarca
15,1
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
103,7
Comarca
85,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
3.606
Comarca
30.789
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
40.736
Comarca
54.573
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
318
Comarca
381
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
21.932
Comarca
20.635
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
6.233
Comarca
5.784
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
702
Comarca
3.604
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
5.292
Comarca
28.671
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
5.994
Comarca
32.276
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
307
Comarca
1.872
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
297
Comarca
1.247
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
77
Comarca
409
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
2
Comarca
42
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
15
Comarca
21
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
4
Comarca
4
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
702
Comarca
3.604
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
62
Comarca
334
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
43
Comarca
226
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.905
Comarca
14.749
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
1.140
Comarca
6.581
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
98
Comarca
485
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
906
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
256
Comarca
2.046
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
7
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
215
Comarca
2.266
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
61
Comarca
223
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
10
Comarca
61
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
382
Comarca
3.234
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
1
Comarca
7
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
900
Comarca
4.524
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
2
Comarca
63
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
24
Comarca
478
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
1.153
Comarca
10.214
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
246
Comarca
2.405
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
643
Comarca
4.700
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
165
Comarca
1.160
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
2.207
Comarca
18.479
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,65
Comarca
1,92
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
26,3
Comarca
28,5
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
25
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
946,5
Comarca
4.106,36
Catalunya
3.823.878,74

Document Actions