al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Bellver de Cerdanya

Població  Gener 2021 2.188
Superfície (km2) 98.15
Altitud (m) 1.061
Longitud (º) 1,777297
Latitud (º) 42,371883

Bellver de Cerdanya

Codi
250518
Comarca
Cerdanya
Població
2.176
Superfície
98,15
Densitat
22,2
Altitud
1.061

Superfície (km²)

Municipi
98,15
Comarca
546,69
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
22,2
Comarca
35,6
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
1.129
Comarca
9.983
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
1.047
Comarca
9.460
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
2.176
Comarca
19.443
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
297
Comarca
2.636
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
1.388
Comarca
13.195
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
367
Comarca
2.869
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
83
Comarca
530
Catalunya
250.143

Població

Municipi
2.135
Comarca
19.230
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
163
Comarca
1.352
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
727
Comarca
6.871
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
186
Comarca
1.408
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
30
Comarca
193
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
1.106
Comarca
9.824
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
134
Comarca
1.284
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
661
Comarca
6.324
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
181
Comarca
1.461
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
53
Comarca
337
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
1.029
Comarca
9.406
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.700
Comarca
13.019
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
209
Comarca
2.284
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
226
Comarca
3.927
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
2.135
Comarca
19.230
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.973
Comarca
16.420
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
162
Comarca
2.810
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
2.135
Comarca
19.230
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.027
Comarca
8.425
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
79
Comarca
1.399
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
1.106
Comarca
9.824
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
946
Comarca
7.995
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
83
Comarca
1.411
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
1.029
Comarca
9.406
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
47
Comarca
526
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
56
Comarca
567
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
103
Comarca
1.093
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
285
Comarca
2.505
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
45,6
Comarca
63,9
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
3
Comarca
52
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
10
Comarca
72
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
13
Comarca
124
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
6
Comarca
90
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
13
Comarca
88
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
19
Comarca
178
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
7
Comarca
52
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
52
Comarca
321
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-6
Comarca
-11
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
46
Comarca
310
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
22
Comarca
299
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
6
Comarca
319
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
4
Comarca
56
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
18
Comarca
243
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
22
Comarca
299
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
644
Comarca
4.609
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
33,28
Comarca
28
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-0,15
Comarca
2,85
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
33,44
Comarca
25,15
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
2.087
Comarca
17.780
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.915
Comarca
14.488
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.893
Comarca
15.162
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
1.552
Comarca
11.369
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
..
Comarca
502
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
2.159
Comarca
18.281
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
8
Comarca
60
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
4
Comarca
20
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
41
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
11
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
28
Comarca
315
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
44
Comarca
456
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
16,7
Comarca
16,3
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
25,5
Comarca
28,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
23
Comarca
25,5
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
34,7
Comarca
29,8
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.550
Comarca
12.957
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
61,7
Comarca
61
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.523
Comarca
12.807
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
82,9
Comarca
80,1
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.527
Comarca
12.727
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
61
Comarca
58,3
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
47,1
Comarca
44,2
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.569
Comarca
13.009
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
1.014
Comarca
8.975
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
259
Comarca
2.022
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
1.273
Comarca
10.997
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
965
Comarca
7.725
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
1.939
Comarca
15.937
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
569
Comarca
4.859
Catalunya
1.814.395

Dones

Municipi
472
Comarca
4.209
Catalunya
1.614.362

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
1.041
Comarca
9.068
Catalunya
3.428.757

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
1.124
Comarca
9.773
Catalunya
3.604.014

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
15
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
205
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
90
Comarca
590
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
260
Comarca
5.420
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
365
Comarca
6.230
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
260
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
90
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
75
Comarca
595
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
200
Comarca
1.570
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
340
Comarca
2.515
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
250
Comarca
2.620
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
1.985
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
805
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
825
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
365
Comarca
6.230
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
111
Comarca
1.104
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
419
Comarca
3.223
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
830,82
Comarca
831,1
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
192
Comarca
1.415
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
175
Comarca
1.392
Catalunya
775.829

Total

Municipi
367
Comarca
2.807
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,3
Comarca
3,6
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
3,2
Comarca
18,2
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
7
Comarca
54,8
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
40,4
Comarca
384,2
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
6,8
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
50,9
Comarca
467,6
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
23,9
Comarca
198,3
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
27
Comarca
269,2
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
50,9
Comarca
467,6
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
1.047
Comarca
7.665
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
1.116
Comarca
11.353
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
437
Comarca
2.168
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
2.600
Comarca
21.186
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
699
Comarca
4.509
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
273
Comarca
2.287
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
..
Comarca
869
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
1.047
Comarca
7.665
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
..
Comarca
..
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
503
Comarca
3.534
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
262
Comarca
1.728
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
..
Comarca
1.313
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
1.047
Comarca
7.665
Catalunya
2.944.944

RFDB (milers d'euros)

Municipi
37.514
Comarca
287.647
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
19,2
Comarca
15,8
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
105,2
Comarca
86,6
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
3.606
Comarca
30.789
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
40.736
Comarca
54.573
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
318
Comarca
381
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
21.932
Comarca
20.635
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
6.233
Comarca
5.784
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
702
Comarca
3.604
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
5.292
Comarca
28.671
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
5.994
Comarca
32.276
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
307
Comarca
1.872
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
297
Comarca
1.247
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
77
Comarca
409
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
2
Comarca
42
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
15
Comarca
21
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
4
Comarca
4
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
702
Comarca
3.604
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
62
Comarca
334
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
43
Comarca
226
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.905
Comarca
14.749
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
1.140
Comarca
6.581
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
98
Comarca
485
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
..
Comarca
906
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
256
Comarca
2.046
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
..
Comarca
7
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
215
Comarca
2.266
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
61
Comarca
223
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
10
Comarca
61
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
382
Comarca
3.234
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
1
Comarca
7
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
900
Comarca
4.524
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
2
Comarca
63
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
24
Comarca
478
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
1.153
Comarca
10.214
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
246
Comarca
2.405
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
643
Comarca
4.700
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
165
Comarca
1.160
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
2.207
Comarca
18.479
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,81
Comarca
1,97
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
25
Comarca
26,9
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
24
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
689
Comarca
1.693,72
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions