al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Bellver de Cerdanya

Població  Gener 2021 2.188
Superfície (km2) 98.15
Altitud (m) 1.061
Longitud (º) 1,777297
Latitud (º) 42,371883

Bellver de Cerdanya

Codi
250518
Comarca
Cerdanya
Població
2.135
Superfície
98,15
Densitat
21,8
Altitud
1.061

Superfície (km²)

Municipi
98,15
Comarca
546,69
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
21,8
Comarca
35,2
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
1.106
Comarca
9.824
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
1.029
Comarca
9.406
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
2.135
Comarca
19.230
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
297
Comarca
2.636
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
1.388
Comarca
13.195
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
367
Comarca
2.869
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
83
Comarca
530
Catalunya
250.143

Població

Municipi
2.135
Comarca
19.230
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
163
Comarca
1.352
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
727
Comarca
6.871
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
186
Comarca
1.408
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
30
Comarca
193
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
1.106
Comarca
9.824
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
134
Comarca
1.284
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
661
Comarca
6.324
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
181
Comarca
1.461
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
53
Comarca
337
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
1.029
Comarca
9.406
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.700
Comarca
13.019
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
209
Comarca
2.284
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
226
Comarca
3.927
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
2.135
Comarca
19.230
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.973
Comarca
16.420
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
162
Comarca
2.810
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
2.135
Comarca
19.230
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.027
Comarca
8.425
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
79
Comarca
1.399
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
1.106
Comarca
9.824
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
946
Comarca
7.995
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
83
Comarca
1.411
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
1.029
Comarca
9.406
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
47
Comarca
526
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
56
Comarca
567
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
103
Comarca
1.093
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
280
Comarca
2.550
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
46,4
Comarca
65,5
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
3
Comarca
51
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
10
Comarca
73
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
13
Comarca
124
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
14
Comarca
101
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
10
Comarca
100
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
24
Comarca
201
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
5
Comarca
49
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
126
Comarca
755
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-1
Comarca
-12
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
125
Comarca
743
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
16
Comarca
273
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
5
Comarca
181
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
4
Comarca
67
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
12
Comarca
206
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
16
Comarca
273
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
644
Comarca
4.609
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
33,28
Comarca
28
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-0,15
Comarca
2,85
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
33,44
Comarca
25,15
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
2.087
Comarca
17.780
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.915
Comarca
14.488
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.893
Comarca
15.162
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
1.552
Comarca
11.369
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
2.159
Comarca
18.281
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
8
Comarca
60
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
4
Comarca
20
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
41
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
11
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
28
Comarca
315
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
44
Comarca
456
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
16,7
Comarca
16,3
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
25,5
Comarca
28,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
23
Comarca
25,5
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
34,7
Comarca
29,8
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.550
Comarca
12.957
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
61,7
Comarca
61
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.523
Comarca
12.807
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
82,9
Comarca
80,1
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.527
Comarca
12.727
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
61
Comarca
58,3
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
47,1
Comarca
44,2
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.569
Comarca
13.009
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
1.014
Comarca
8.975
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
259
Comarca
2.022
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
1.273
Comarca
10.997
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
965
Comarca
7.725
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
1.939
Comarca
15.937
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
583
Comarca
4.980
Catalunya
1.833.679

Dones

Municipi
452
Comarca
4.060
Catalunya
1.582.659

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
1.035
Comarca
9.040
Catalunya
3.416.338

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
1.095
Comarca
9.553
Catalunya
3.565.035

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
30
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
245
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
720
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
260
Comarca
4.485
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
380
Comarca
5.480
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
265
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
90
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
595
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
195
Comarca
1.525
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
335
Comarca
2.470
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
240
Comarca
2.585
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
140
Comarca
1.595
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
725
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
575
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
380
Comarca
5.480
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
111
Comarca
1.091
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
419
Comarca
3.223
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
830,82
Comarca
831,1
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
192
Comarca
1.415
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
175
Comarca
1.392
Catalunya
775.829

Total

Municipi
367
Comarca
2.807
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,2
Comarca
7
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
4
Comarca
26,2
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
8
Comarca
72,7
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
47,8
Comarca
511,3
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,2
Comarca
10,1
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
60,2
Comarca
627,2
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
22,2
Comarca
259,4
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
38
Comarca
367,8
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
60,2
Comarca
627,2
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
1.047
Comarca
7.665
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
1.116
Comarca
11.353
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
437
Comarca
2.168
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
2.600
Comarca
21.186
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
699
Comarca
4.509
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
273
Comarca
2.287
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principals

Municipi
1.047
Comarca
7.665
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
503
Comarca
3.534
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
262
Comarca
1.728
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals

Municipi
1.047
Comarca
7.665
Catalunya
2.944.944

RFDB (milers d'euros)

Municipi
37.514
Comarca
287.647
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
19,2
Comarca
15,8
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
105,2
Comarca
86,6
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
3.606
Comarca
30.789
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
40.736
Comarca
54.573
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
318
Comarca
381
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
22.757
Comarca
21.634
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
6.963
Comarca
6.311
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
842
Comarca
4.242
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
3.114
Comarca
24.354
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.956
Comarca
28.596
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
841
Comarca
4.240
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
842
Comarca
4.242
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
4
Comarca
9
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
55
Comarca
375
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
59
Comarca
384
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
9
Comarca
93
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
50
Comarca
291
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
59
Comarca
384
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
2.442
Comarca
13.109
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
1.172
Comarca
5.163
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
60
Comarca
385
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
3.214
Comarca
3.890
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
293
Comarca
122.133
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
111
Comarca
267
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
235
Comarca
2.163
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
61
Comarca
223
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
10
Comarca
61
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
382
Comarca
3.234
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
1
Comarca
7
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
900
Comarca
4.524
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
2
Comarca
63
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
24
Comarca
478
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
1.153
Comarca
10.214
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
246
Comarca
2.405
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
643
Comarca
4.700
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
165
Comarca
1.160
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
2.207
Comarca
18.479
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,81
Comarca
1,97
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
25
Comarca
26,9
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
24
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
689
Comarca
1.693,72
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions