al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Bellver de Cerdanya

Població  Gener 2021 2.188
Superfície (km2) 98.15
Altitud (m) 1.061
Longitud (º) 1,777297
Latitud (º) 42,371883

Bellver de Cerdanya

Codi
250518
Comarca
Cerdanya
Població
2.176
Superfície
98,15
Densitat
22,2
Altitud
1.061

Superfície (km²)

Municipi
98,15
Comarca
546,69
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
22,2
Comarca
35,6
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
1.129
Comarca
9.983
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
1.047
Comarca
9.460
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
2.176
Comarca
19.443
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
300
Comarca
2.562
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
1.414
Comarca
13.371
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
376
Comarca
2.980
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
86
Comarca
530
Catalunya
256.427

Població

Municipi
2.176
Comarca
19.443
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
163
Comarca
1.304
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
745
Comarca
7.005
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
188
Comarca
1.479
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
33
Comarca
195
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
1.129
Comarca
9.983
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
137
Comarca
1.258
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
669
Comarca
6.366
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
188
Comarca
1.501
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
53
Comarca
335
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
1.047
Comarca
9.460
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.739
Comarca
13.273
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
207
Comarca
2.234
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
230
Comarca
3.936
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
2.176
Comarca
19.443
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.015
Comarca
16.727
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
161
Comarca
2.716
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
2.176
Comarca
19.443
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.044
Comarca
8.618
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
85
Comarca
1.365
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
1.129
Comarca
9.983
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
971
Comarca
8.109
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
76
Comarca
1.351
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
1.047
Comarca
9.460
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
49
Comarca
557
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
56
Comarca
583
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
105
Comarca
1.140
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
285
Comarca
2.505
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
45,6
Comarca
63,9
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
11
Comarca
56
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
6
Comarca
63
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
17
Comarca
119
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
6
Comarca
90
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
13
Comarca
88
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
19
Comarca
178
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
7
Comarca
52
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
52
Comarca
321
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-6
Comarca
-11
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
46
Comarca
310
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
22
Comarca
299
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
6
Comarca
319
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
4
Comarca
56
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
18
Comarca
243
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
22
Comarca
299
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
-124
Comarca
481
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-6,16
Comarca
2,77
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-1,94
Comarca
-0,87
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-4,22
Comarca
3,63
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
2.087
Comarca
17.780
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.915
Comarca
14.488
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.893
Comarca
15.162
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
1.552
Comarca
11.369
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
502
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
2.159
Comarca
18.281
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
8
Comarca
61
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
4
Comarca
20
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
42
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
11
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
29
Comarca
322
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
45
Comarca
465
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
13,2
Comarca
12,8
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
24,4
Comarca
28
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,5
Comarca
25,7
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
39,9
Comarca
33,5
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.525
Comarca
13.200
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
71,2
Comarca
67,2
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.619
Comarca
13.567
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
61,5
Comarca
55,2
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.522
Comarca
12.955
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
70
Comarca
68,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
70,5
Comarca
66,1
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.524
Comarca
13.147
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
1.014
Comarca
8.511
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
69
Comarca
855
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
1.083
Comarca
9.366
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
732
Comarca
6.996
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
1.815
Comarca
16.362
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
595
Comarca
4.940
Catalunya
1.863.925

Dones

Municipi
460
Comarca
4.055
Catalunya
1.661.180

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
1.060
Comarca
8.995
Catalunya
3.525.105

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
1.130
Comarca
9.585
Catalunya
3.704.715

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
25
Catalunya
10.340

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
220
Catalunya
462.060

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
785
Catalunya
154.890

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
270
Comarca
4.475
Catalunya
2.425.965

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
385
Comarca
5.505
Catalunya
3.053.255

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
260
Catalunya
21.200

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
90
Catalunya
36.880

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
75
Comarca
615
Catalunya
69.845

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
200
Comarca
1.560
Catalunya
432.730

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
340
Comarca
2.525
Catalunya
560.655

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
280
Comarca
2.615
Catalunya
553.115

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
105
Comarca
1.570
Catalunya
730.745

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
460
Catalunya
739.210

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
865
Catalunya
1.030.185

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
385
Comarca
5.505
Catalunya
3.053.255

Comptes de cotització

Municipi
115
Comarca
1.086
Catalunya
246.953

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
433
Comarca
3.217
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
894,42
Comarca
883,09
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
194
Comarca
1.412
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
180
Comarca
1.390
Catalunya
783.019

Total

Municipi
374
Comarca
2.802
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,3
Comarca
3,6
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
3,2
Comarca
18,2
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
7
Comarca
54,8
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
40,4
Comarca
384,2
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
6,8
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
50,9
Comarca
467,6
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
23,9
Comarca
198,3
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
27
Comarca
269,2
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
50,9
Comarca
467,6
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
979
Comarca
7.843
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
1.525
Comarca
13.502
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
2.504
Comarca
21.345
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
39,1
Comarca
36,7
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
609
Comarca
4.407
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
252
Comarca
2.421
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
117
Comarca
1.014
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
981
Comarca
7.842
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
25,7
Comarca
30,9
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
36
Comarca
393
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
75
Comarca
759
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
363
Comarca
2.271
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
213
Comarca
1.335
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
264
Comarca
1.977
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
27
Comarca
1.113
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
978
Comarca
7.842
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
109,4
Comarca
100,7
Catalunya
100

RFDB (milers d'euros)

Municipi
37.428
Comarca
282.491
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
18,2
Comarca
15,1
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
103,7
Comarca
85,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
3.626
Comarca
30.375
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
40.796
Comarca
55.590
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
318
Comarca
389
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
21.932
Comarca
20.635
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
6.233
Comarca
5.784
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
702
Comarca
3.604
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
5.292
Comarca
28.671
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
5.994
Comarca
32.276
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
307
Comarca
1.872
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
297
Comarca
1.247
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
77
Comarca
409
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
2
Comarca
42
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
15
Comarca
21
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
4
Comarca
4
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
702
Comarca
3.604
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
62
Comarca
334
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
43
Comarca
226
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.905
Comarca
14.749
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
1.140
Comarca
6.581
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
98
Comarca
485
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
906
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
256
Comarca
2.046
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
7
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
215
Comarca
2.266
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
44
Comarca
181
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
10
Comarca
62
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
380
Comarca
3.230
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
1
Comarca
7
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
900
Comarca
4.524
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
2
Comarca
63
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
24
Comarca
478
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
1.182
Comarca
10.369
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
265
Comarca
2.518
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
647
Comarca
4.661
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
169
Comarca
1.169
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
2.263
Comarca
18.717
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,65
Comarca
1,92
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
26,3
Comarca
28,5
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
25
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
946,5
Comarca
4.106,36
Catalunya
3.823.878,74