al contingut a la navegació Informació de contacte

Inscripció fires

INSCRIPCIÓ A LA 10a FIRA D'ARTESANS I OFICIS DE BELLVER DE CERDANYA (8 d'agost 2021) La fira es farà al Parc Central de Bellver de Cerdanya, diumenge 8 d'agost de 2021, per tal de garantir les mesures de distància i seguretat a causa de la Covid-19. El muntatge de les parades es farà de 8h a 10h del matí (es prega puntualitat en el muntatge). És obligatori estar l'horari complert, de les 10h fins a les 20h. El producte a exposar cal que sigui realitzat artesanalment i es prioritzarà la creativitat i l'originalitat. També es valorarà la singularitat de la parada. Prioritzarem les parades davant les carpes. Es prioritzarà la gent que faci demostracions de la seva feina. Si algú fa tallers per la mainada voldríem que ens ho especifiquéssiu ( tipus de taller, nº infants assumible, cost, etc...) L'organització subministrarà punts de llum per tal de poder tenir llum a les parades, però serà responsabilitat de cada participant portar el material elèctric. L'espai de la fira està limitat a un cert nombre de parades. Per tal de garantir diversitat d'articles i productes, hi haurà un nombre màxim de parades amb la mateixa activitat. La participació a la fira implica el pagament d'uns drets d'inscripció de 25 euros (aquests preus són per a parades amb una mida màxima de 3 metres). Per participar-hi s'haurà d'emplenar el full de sol·licitud que s'adjunta i enviar-lo al correu electrònic: firadartesaniaioficis@gmail.com, abans del proper 15 de juny. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'un parell de fotografies del producte a exposar. Una vegada us hagin confirmat la participació, haureu de reservar la vostra plaça fent l'abonament del cost de la fira al nº de compte que ja us indicarem, amb un marge de 5 dies. Si durant aquests dies no s'ha fet l'ingrés, es donarà per entès que no us interessa participar a la fira i es donarà la plaça a un altre artesà. Com a novetat d'enguany, es prioritzaran les parades que aportin el Carnet d'Artesà Professional i el Distintiu de Producte DA. El carnet dartesà/ana és una acreditació voluntària, expedida per la Generalitat de Catalunya, que pot sol·licitar qualsevol persona física que desenvolupa la seva producció artesanalment com a reconeixement del domini tècnic, de qualitat i disseny d'un o més oficis. L'obtenció del carnet d'artesà/ana comporta la inclusió en una base de dades de les persones artesanes reconegudes per l'administració. El distintiu de producte d'Artesania DA acredita que els productes realitzats per una persona artesana són de producció pròpia i estan elaborats de manera artesanal mitjançant els processos propis del seu ofici i produïts a Catalunya. Més informació a: http://canalempresa.gencat.cat/. Per a qualsevol consulta trucar a : Mireia ( 619492526) o enviar un correu a firadartesaniaioficis@gmail.com

application/pdf Inscripcio_Fira_Artesans_i_Oficis_2021.pdf — 96 KB

Les parades de la fira es situaran pel carrers del poble ja reservats per aquesta. La fira celebrarà els dies 9 i 10 d'octubre. El muntatge de les parades es farà de 8 a 10h. del matí (es prega puntualitat en el muntatge) i l'horari de la fira serà a partir de les 10h. fins a les 8h. del vespre. L'espai de la fira està limitat a un cert nombre de parades. La participació a la fira implica el pagament d'uns drets d'inscripció de 10 euros per dia. Per participar-hi s'haurà d´omplir el full de sol·licitud que s'adjunta i enviar-lo al correu electrònic: cultura@bellver.org, indicant a l'assumpte, FIRA RAMADERA 2021 abans del 25 de setembre. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una fotografia del producte a exposar, una altra fotografia de l'estand, una fotocòpia de l'IAE, assegurança de responsabilitat civil vigent, i una altra de l'últim rebut de la Seguretat Social. Una vegada us hagin confirmat la participació, haureu de reservar la vostra plaça fent l´abonament del cost de la fira al nº de compte que ja us indicarem en un marge de 5 dies. Si durant aquests dies no s'ha fet l'ingrés, es donarà per entès que no us interessa participar a la fira i es donarà la plaça a un altre.

application/pdf Formulari_d_inscripci_2021.pdf — 150 KB

FULL DE REQUERIMENTS ALS EXPOSITORS 10 d'agost de 2021 1r.La Fira s'adreça a la gent que cull o elabora els aliments que ven: mels, formatges, herbes, bolets, confitures, embo­tits, licors, pastissos, etc. NO ÉS DONCS UN MERCAT DE MAR­XANTS, DE REVENEDORS. 2n.Només serà considerada la participació de gent de les comarques del Pirineu. 3r.S'haurà d'enviar per CORREU CERTIFICAT fotocòpia del número de Registre Sanitari, i de l'alta de la llicència Fiscal que acreditin l'interessat. Pel que fa als formatges, caldrà també CERTIFICAT de sanejament del bestiar. 4t.A primera hora (les 9 del matí) caldrà presentar a l'ofici­na de l'Ajuntament, si es demana, mostres de la totalitat dels productes a la venda. Hi haurà una Comissió que considerarà la bondat de tots els productes i en farà excloure qualsevol d'ells que no reuneixi les condicions sanitàries requerides. 5è. La Fira funcionarà des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, però l'hora de muntatge serà a les 9 del matí. Si algú arriba tard, la comissió considerarà si pot muntar la parada o no pot fer-ho. 6è.La Comissió establirà la ubicació de cada parada segons el seu criteri i tothom haurà d'acceptar-la. 7è.No es podrà deixar la parada abans de les vuit de la tarda, hora de clausura, per evitar els buits en els taulells. 8è. Es demanarà un mínim de correcció en el muntatge de les parades i en la seva conservació durant el dia. 9è.Per participar-hi s'haurà d´emplenar el full de sol·licitud que s´adjunta i enviar-lo al correu electrònic: cultura@bellver.org especificant al assumpte, FIRA DE SANT LLORENÇ, abans del 15 de juny. La sol·licitud haurà d´anar acompanyada d´un parell de fotografies del producte a exposar. 10è.Una vegada us hagin confirmat la participació, haureu de reservar la vostra plaça fent l´abonament de 50 euros (aquests preus són per parades amb una mida màxima de 3 metres) al nº de compte que ja us indicarem en un marge de 10 dies. Si durant aquests dies no s´ha fet l´ingrés, es donarà per entès que no us interessa participar a la fira i es donarà la plaça a un altre. 11è. És una Fira on no pot muntar parada la mainada. 12è. No s'acceptarà que algú posi a la venda productes que no corresponguin al seu Registre.

application/pdf Inscripcions i Reglament de la Fira de Sant Llorenç 2021.pdf — 114 KB

Document Actions