al contingut a la navegació Informació de contacte

Inscripció fires

INFORMACIÓ INSCRIPCIÓ 14a FIRA D'ARTESANES I OFICIS DE BELLVER DE CERDANYA Diumenge, 4 d'agost 2024, Parc Central de Bellver de Cerdanya • La fira es farà al Parc Central de Bellver de Cerdanya, diumenge 4 d'agost de 2024. • El muntatge de les parades es farà de 8h a 10h del matí (es prega puntualitat en el muntatge). • És obligatori estar l'horari complert, de les 10h fins a les 21h. • El producte a exposar cal que sigui realitzat artesanalment i es prioritzarà la creativitat, l'originalitat i la singularitat de la parada. • Prioritzarem les parades davant les carpes. • Es prioritzarà la gent que faci demostracions de la seva feina. • Si algú fa tallers per la mainada voldríem que ens ho especifiquéssiu (tipus de taller, nº infants assumible, cost, etc...). • L'organització subministrarà punts de llum per tal de poder tenir llum a les parades, però serà responsabilitat de cada participant portar el material elèctric. • L'espai de la fira està limitat a un cert nombre de parades. • Per tal de garantir diversitat d'articles i productes, hi haurà un nombre màxim de parades amb la mateixa activitat. • La presentació de la sol·licitud no garanteix la participació a la fira. • La participació a la fira implica el pagament d'uns drets d'inscripció de 25 euros (aquests preus són per a parades amb una mida màxima de 3 metres), segons marca l’ordenança fiscal número 20 de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya. • Per participar-hi s’ha de fer la sol·licitud a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, a l’apartat d’inscripció a fires , abans del 31 de maig. • La sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'un parell de fotografies del producte a exposar. • Una vegada us hagin confirmat la participació, haureu de reservar la vostra plaça fent l'abonament del cost de la fira al nº de compte que ja us indicarem, amb un marge de 5 dies. • Si durant aquests dies no s'ha fet l'ingrés, es donarà per entès que no us interessa participar a la fira i es donarà la plaça a un altre artesà. • Es prioritzaran les parades que aportin el Carnet d'Artesà Professional i el Distintiu de Producte DA.

application/pdf Fira Artesanes i Oficis 2024 - informació inscripció.pdf — 143 KB

Les parades de la fira es situaran al carrer Berguedà. La fira celebrarà els dies 12 i 13 d'octubre. El muntatge de les parades es farà de 8 a 10h. del matí (es prega puntualitat en el muntatge) i l'horari de la fira serà a partir de les 10h. fins a les 8h. del vespre. L'espai de la fira està limitat a un cert nombre de parades. La participació a la fira implica el pagament d'uns drets d'inscripció de 10 euros per dia. Per participar-hi s'haurà d´inscriure mitjançant la seu electrònica de la web de l'ajuntament a: TRÀMITS/SEU ELECTRÒNICA/VENDA AMBULANT/Sol·licitud d'Autorització per a l'Exercici de Venda Ambulant (Fires, FoodTraks, Atraccions, Circs...) abans del 30 de setembre. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una fotografia del producte a exposar, una altra fotografia de l'estand, una fotocòpia de l'IAE, assegurança de responsabilitat civil vigent, i una altra de l'últim rebut de la Seguretat Social. Una vegada us hagin confirmat la participació, haureu de reservar la vostra plaça fent l´abonament del cost de la fira al nº de compte que ja us indicarem en un marge de 5 dies. Si durant aquests dies no s'ha fet l'ingrés, es donarà per entès que no us interessa participar a la fira i es donarà la plaça a un altre.

application/pdf Tutorial fires.pdf — 1317 KB

INFORMACIÓ IMPORTANT PER PARTICIPAR A LA FIRA DE SANT LLORENÇ 10 D’agost de 2024 – Plaça Major de Bellver de Cerdanya 1. La Fira s'adreça a la gent que cull o elabora els aliments que ven: mels, formatges, herbes, bolets, confitures, embotits, licors, pastissos, etc. NO ÉS DONCS UN MERCAT DE MARXANTS NI DE REVENEDORS. I la presentació de la sol·licitud no garanteix la participació a la fira. 2. Només serà considerada la participació de gent de les comarques del Pirineu. 3. S'haurà de disposar de número de Registre Sanitari i de l'alta de la llicència Fiscal. 4. La Fira funcionarà des de les 10h a les 20h, però l'hora de muntatge serà a les 9 del matí. Si algú arriba tard, la comissió considerarà si pot muntar la parada o no pot fer-ho. 5. La Comissió establirà la ubicació de cada parada segons el seu criteri i tothom haurà d'acceptar-la. 6. No es podrà deixar la parada abans de les vuit de la tarda, hora de clausura, per evitar els buits en els taulells. 7. Es demana un mínim de correcció en el muntatge de les parades i en la seva conservació durant el dia. És obligatori portar carpa. 8. Cal fer la sol·licitud d’admissió a la fira abans del 15 de juny a través de la seu electrònica, al següent enllaç: https://bellverdecerdanya.eadministracio.cat/dossier.4.1 9. La sol·licitud haurà d´anar acompanyada de dues fotografies del producte a exposar. 10. Una vegada us hagin confirmat la participació, haureu de reservar la vostra plaça fent l´abonament de 50 euros (aquests preus són per parades amb una mida màxima de 3 metres) al nº de compte que ja us indicarem en un marge de 10 dies. Si durant aquests dies no s´ha fet l´ingrés, es donarà per entès que no us interessa participar a la fira i es donarà la plaça a un altre. 11. És una Fira on no pot muntar parada la mainada. 12. No s'acceptarà que algú posi a la venda productes que no corresponguin al seu Registre.

application/pdf INSCRIPCIONS I REGLAMENT PER PARTICIPAR A LA FIRA DE SANT LLORENÇ 2024.pdf — 158 KB

El mercat es farà a la plaça Major de Bellver de Cerdanya, dijous 28 de desembre de 2023. El muntatge de les parades es farà de 9h a 11h del matí (es prega puntualitat en el muntatge). És obligatori estar l'horari complert, de les 11h fins a les 20h. El producte a exposar cal que sigui realitzat artesanalment i es prioritzarà la creativitat i l'originalitat. Es prioritzaran les parades del Pirineu. També es valorarà la singularitat de la parada i es permet fer demostracions L'organització subministrarà punts de llum per tal de poder tenir llum a les parades, però serà responsabilitat de cada participant portar el material elèctric. Per tal de garantir diversitat d'articles i productes, hi haurà un nombre màxim de parades amb la mateixa activitat. La participació a la fira implica el pagament d'uns drets d'inscripció de 10 euros per parada. Per participar-hi s'haurà d'emplenar el full de sol·licitud que s'adjunta i enviar-lo al correu electrònic: innocentsbellver@gmail.com, abans del proper 15 de desembre. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'un parell de fotografies del producte a exposar. Una vegada us hagin confirmat la participació, haureu de reservar la vostra plaça fent l'abonament del cost de la fira al número de compte que ja us indicarem, amb un marge de 5 dies. Durant aquests dies no s'ha fet l'ingrés, es donarà per entès que no us interessa participar a la fira i es donarà la plaça a un altre artesà.

application/pdf Inscripció_Mercat_Artesanal_28_desembre_2023.pdf — 74 KB