al contingut a la navegació Informació de contacte

Inscripció 14a Fira d'Artesanes i Oficis - 2024

INFORMACIÓ INSCRIPCIÓ 14a FIRA D'ARTESANES I OFICIS DE BELLVER DE CERDANYA Diumenge, 4 d'agost 2024, Parc Central de Bellver de Cerdanya • La fira es farà al Parc Central de Bellver de Cerdanya, diumenge 4 d'agost de 2024. • El muntatge de les parades es farà de 8h a 10h del matí (es prega puntualitat en el muntatge). • És obligatori estar l'horari complert, de les 10h fins a les 21h. • El producte a exposar cal que sigui realitzat artesanalment i es prioritzarà la creativitat, l'originalitat i la singularitat de la parada. • Prioritzarem les parades davant les carpes. • Es prioritzarà la gent que faci demostracions de la seva feina. • Si algú fa tallers per la mainada voldríem que ens ho especifiquéssiu (tipus de taller, nº infants assumible, cost, etc...). • L'organització subministrarà punts de llum per tal de poder tenir llum a les parades, però serà responsabilitat de cada participant portar el material elèctric. • L'espai de la fira està limitat a un cert nombre de parades. • Per tal de garantir diversitat d'articles i productes, hi haurà un nombre màxim de parades amb la mateixa activitat. • La presentació de la sol·licitud no garanteix la participació a la fira. • La participació a la fira implica el pagament d'uns drets d'inscripció de 25 euros (aquests preus són per a parades amb una mida màxima de 3 metres), segons marca l’ordenança fiscal número 20 de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya. • Per participar-hi s’ha de fer la sol·licitud a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, a l’apartat d’inscripció a fires , abans del 31 de maig. • La sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'un parell de fotografies del producte a exposar. • Una vegada us hagin confirmat la participació, haureu de reservar la vostra plaça fent l'abonament del cost de la fira al nº de compte que ja us indicarem, amb un marge de 5 dies. • Si durant aquests dies no s'ha fet l'ingrés, es donarà per entès que no us interessa participar a la fira i es donarà la plaça a un altre artesà. • Es prioritzaran les parades que aportin el Carnet d'Artesà Professional i el Distintiu de Producte DA.