al contingut a la navegació Informació de contacte

Inscripció XXXVIX Fira de Sant Llorenç 2021

FULL DE REQUERIMENTS ALS EXPOSITORS 10 d'agost de 2021 1r.La Fira s'adreça a la gent que cull o elabora els aliments que ven: mels, formatges, herbes, bolets, confitures, embo­tits, licors, pastissos, etc. NO ÉS DONCS UN MERCAT DE MAR­XANTS, DE REVENEDORS. 2n.Només serà considerada la participació de gent de les comarques del Pirineu. 3r.S'haurà d'enviar per CORREU CERTIFICAT fotocòpia del número de Registre Sanitari, i de l'alta de la llicència Fiscal que acreditin l'interessat. Pel que fa als formatges, caldrà també CERTIFICAT de sanejament del bestiar. 4t.A primera hora (les 9 del matí) caldrà presentar a l'ofici­na de l'Ajuntament, si es demana, mostres de la totalitat dels productes a la venda. Hi haurà una Comissió que considerarà la bondat de tots els productes i en farà excloure qualsevol d'ells que no reuneixi les condicions sanitàries requerides. 5è. La Fira funcionarà des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, però l'hora de muntatge serà a les 9 del matí. Si algú arriba tard, la comissió considerarà si pot muntar la parada o no pot fer-ho. 6è.La Comissió establirà la ubicació de cada parada segons el seu criteri i tothom haurà d'acceptar-la. 7è.No es podrà deixar la parada abans de les vuit de la tarda, hora de clausura, per evitar els buits en els taulells. 8è. Es demanarà un mínim de correcció en el muntatge de les parades i en la seva conservació durant el dia. 9è.Per participar-hi s'haurà d´emplenar el full de sol·licitud que s´adjunta i enviar-lo al correu electrònic: cultura@bellver.org especificant al assumpte, FIRA DE SANT LLORENÇ, abans del 15 de juny. La sol·licitud haurà d´anar acompanyada d´un parell de fotografies del producte a exposar. 10è.Una vegada us hagin confirmat la participació, haureu de reservar la vostra plaça fent l´abonament de 50 euros (aquests preus són per parades amb una mida màxima de 3 metres) al nº de compte que ja us indicarem en un marge de 10 dies. Si durant aquests dies no s´ha fet l´ingrés, es donarà per entès que no us interessa participar a la fira i es donarà la plaça a un altre. 11è. És una Fira on no pot muntar parada la mainada. 12è. No s'acceptarà que algú posi a la venda productes que no corresponguin al seu Registre.

Document Actions