al contingut a la navegació Informació de contacte

Inscripció 41a Fira de Sant Llorenç 2024

INFORMACIÓ IMPORTANT PER PARTICIPAR A LA FIRA DE SANT LLORENÇ 10 D’agost de 2024 – Plaça Major de Bellver de Cerdanya 1. La Fira s'adreça a la gent que cull o elabora els aliments que ven: mels, formatges, herbes, bolets, confitures, embotits, licors, pastissos, etc. NO ÉS DONCS UN MERCAT DE MARXANTS NI DE REVENEDORS. I la presentació de la sol·licitud no garanteix la participació a la fira. 2. Només serà considerada la participació de gent de les comarques del Pirineu. 3. S'haurà de disposar de número de Registre Sanitari i de l'alta de la llicència Fiscal. 4. La Fira funcionarà des de les 10h a les 20h, però l'hora de muntatge serà a les 9 del matí. Si algú arriba tard, la comissió considerarà si pot muntar la parada o no pot fer-ho. 5. La Comissió establirà la ubicació de cada parada segons el seu criteri i tothom haurà d'acceptar-la. 6. No es podrà deixar la parada abans de les vuit de la tarda, hora de clausura, per evitar els buits en els taulells. 7. Es demana un mínim de correcció en el muntatge de les parades i en la seva conservació durant el dia. És obligatori portar carpa. 8. Cal fer la sol·licitud d’admissió a la fira abans del 15 de juny a través de la seu electrònica, al següent enllaç: https://bellverdecerdanya.eadministracio.cat/dossier.4.1 9. La sol·licitud haurà d´anar acompanyada de dues fotografies del producte a exposar. 10. Una vegada us hagin confirmat la participació, haureu de reservar la vostra plaça fent l´abonament de 50 euros (aquests preus són per parades amb una mida màxima de 3 metres) al nº de compte que ja us indicarem en un marge de 10 dies. Si durant aquests dies no s´ha fet l´ingrés, es donarà per entès que no us interessa participar a la fira i es donarà la plaça a un altre. 11. És una Fira on no pot muntar parada la mainada. 12. No s'acceptarà que algú posi a la venda productes que no corresponguin al seu Registre.